Sprawy rodzinne

  • ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa
  • sprawy rozwodowe
  • sprawy z zakresu adopcji dziecka bądź też umieszczenia go w rodzinie zastępczej,
  • przygotowywanie porozumień rodzicielskich
  • pozbawianie, ograniczanie i powierzanie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • regulowanie kontaktów z dzieckiem
  • ustanawianie rozdzielności majątkowej i dokonywanie podziału majątku małżeńskiego