Przedsiębiorcy i spółki

  • bieżąca obsługa prawna,
  • doradztwo przy zawieraniu umów biznesowych, negocjacjach z kontrahentami,
  • sporządzanie projektów potrzebnych umów,
  • sprawy z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądownym, sądowym oraz windykacyjnym,
  • zakładanie, likwidacja i przekształcanie spółek, fundacji, stowarzyszeń.