Sprawy administracyjne

Kancelaria współpracuje ze specjalistą w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczących kwestii wywłaszczeniowych, roszczeń odszkodowawczych za pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego (własności, użytkowania wieczystego, służebności, zastawu, hipoteki) z mocy prawa przez Skarb Państwa na cele publiczne oraz reprywatyzacji.

Uzyskujemy odszkodowania za nieruchomości (domy, działki), które zostały zabrane przez państwo na cele publiczne bądź też za słupy, rury, linie energetyczne, a także inne elementy infrastruktury wodnej, elektrycznej czy kanalizacyjnej, które znajdują się na prywatnych nieruchomościach.