Sprawy pracownicze

  • nieuzasadnione zwolnienia z pracy,
  • wypadki przy pracy,
  • naruszenia praw pracowniczych oraz obowiązków pracodawcy,
  • odszkodowania,
  • przywrócenia do pracy,
  • zapłata zaległego wynagrodzenia
  • renty i odwołania od decyzji ZUS