Odszkodowania

  • przy odmowach wypłaty przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania wynikającego z zawartych umowami ubezpieczenia na życie i zdrowie bądź jego umniejszenia
  • związane z wypadkiem komunikacyjnym
  • związane z wywłaszczeniami przez Skarb Państwa (patrz: sprawy administracyjne)
  • w sprawach z przedsiębiorstwami energetycznymi (odszkodowania bądź wynagrodzenia za służebności – słupy, rury, linie energetyczne, itd.)
 

Uzyskujemy odszkodowania za nieruchomości (domy, działki), które zostały zabrane przez państwo na cele publiczne bądź też za słupy, rury, linie energetyczne, a także inne elementy infrastruktury wodnej, elektrycznej czy kanalizacyjnej, które znajdują się na prywatnych nieruchomościach.