Kredyty konsumenckie i hipoteczne

  • kredyty frankowe
  • sprawy związane z niedozwolonymi (nieuczciwymi) klauzulami umownymi
  • roszczenia z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu