Sprawy karne

  • obrona klienta w toku całego postępowania karnego już od samego początku postępowania przygotowawczego przez cały proces karny oraz karny wykonawczy,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych czynami zabronionymi – w tym składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • roszczenia odszkodowawcze w sprawach karnych
  • reprezentacja nieletnich w sprawach o demoralizację