Sprawy cywilne

  • wszelkie spory o zapłatę,
  • zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
  • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych,
  • windykacje/egzekucje wierzytelności
  • sprawy spadkowe,
  • sprawy konsumenckie związane z zakupionym towarem lub usługą, a także zawartą umową